Universitat Rovira i Virgili

Direcció

Director

Dr. Pau de Solà-Morales Serra

director.etsaurv.cat

977 75 98 78 / 977 75 98 79

Subdirector

Dr. Josep Bertran Ilari

josep.bertranurv.cat

977 77 99 36

Secretari

Dr. Arturo Frediani Sarfati

arturo.fredianiurv.cat

977 77 99 12

Coordinador de Grau

Dr. Roger Miralles Jori

roger.mirallesurv.cat

977 77 89 22