Universitat Rovira i Virgili

Indicadors de seguiment de grau

Per tal de garantir-ne la qualitat i adequació, els centres han de publicar periòdicament informació actualitzada, imparcial i objectiva, tant quantitativa com qualitativa, sobre els seus programes i titulacions.

        Indicadors de seguiment - Curs 2017-2018

                                                                   2016-2017

                                                                   2015-2016

                                                                   2014-2015

                                                                   2013-2014

                                                                   2012-2013

                                                                   2011-2012

                                                                   2010-2011