Universitat Rovira i Virgili

Concurs Territori Jujol

Documents

Bases CAT ESP

Presentació COAC 20.09.2018

Acta del Jurat

     

Antecedents

Jujol és un dels arquitectes més rellevants del territori català tot i que la seva obra no és massa coneguda. Llevat de dues o tres obres hiperpublicades (quasi sempre amb les mateixes fotografies) la resta de les -quasi sempre- petites i fràgils intervencions de Jujol no es coneixen. Les obres més conegudes són les de la rodalia de Barcelona -sobretot de Sant Joan dʼEspí- tant per la promoció que se nʼha fet com per la proximitat a la ciutat que rep tants visitants.

Lʼobra de Jujol menys coneguda es troba al Camp de Tarragona. És, emperò, lʼobra feta amb més afecte pel lloc i pel paisatge ja que Jujol es sentia profundament Tarragoní, segons ho va deixar escrit Ràfols, el seu primer biògraf.

Objecte

Fer recognoscible, amb algun element de senyalització, un recorregut pel Camp de Tarragona per qui vulgui visitar lʼobra de Jujol és lʼobjecte dʼaquest concurs.

Les obres estan en contextos molt diferents, en entorns molt diferents, amb pavimentacions al seu voltant molt diferents, des de lʼurbà de Tarragona al rural de Bràfim o Renau. La ruta es proposa així:

Al guanyador del concurs se li encarregarà el disseny definitiu de la senyalística, la ubicació i la supervisió de la col·locació de cada senyal amb uns honoraris de 6.000€. Hi haurà dos accèssits de 500€ c/u, si els membres del jurat així ho decideixen.

Documentació a presentar

Caldrà presentar un dossier A4 de màxim 8 pàgines on es mostri el disseny de la senyal que faci identificar la ruta i com aquesta senyal sʼadap ta als diferents entorns on hi ha les obres.

El dossier mostrarà, en les primeres pàgines, el disseny de la senyal que contingui les dades de la ruta:

El dossier mostrarà, en pàgines posteriors, com es col·loca la senyal en els diversos entorns que es troba lʼobra de Jujol.

Com a mínim sʼhaurà dʼespecificar com es col·loquen les senyals en els diversos entorns: urbà, boscós o de poble; sobre les diverses superfícies: lloses, pinassa o paviment continu.

Enviament

El concurs es presentarà amb lema per garantir lʼanonimat de les propostes.

Lʼentrega constarà de 2 arxius pdf - DIN A4 vertical.

Lʼassumpte del correu amb que sʼenviï ha de ser TERRITORIJUJOLPROPOSTA.

Els idiomes per presentar la documentació seran Català, Castellà o Anglès.

Els treballs sʼenviaran per e-mail a lʼadreça de correu territorijujol@gmail.comcom un link de descarrega del tipus "WeTransfer" o "Dropbox".