Universitat Rovira i Virgili

Consell de la Unitat predepartamental d'arquitectura

Director

Josep Lluís i Ginovart

josep.lluisurv.cat

977 77 99 45

Despatx 2.12

Secretari

Guillermo Zuaznabar Uzcudun

guillermo.zuaznabarurv.cat

977 75 99 36

Despatx 3.8

Responsable Administrativa

Iolanda Figuerola Romano

secupaurv.cat

977 75 98 95

Despatx 2.7

Professors i investigadors

Anton Maria Salvadó

antonmaria.salvadourv.cat

977 77 99 25

Despatx 2.3

Arturo Frediani

arturo.fredianiurv.cat

977 77 99 12

Despatx 3.3

Bàrbara Noguerol

barbara.noguerolurv.cat

977 77 99 25

Despatx 2.3

David Bea

david.beaurv.cat

977 77 99 27

Despatx 3.1

Carles Enrich

carles.enrichurv.cat

977 77 99 20

Despatx 2.5

Sergio Coll Pla

sergio.collurv.cat

977 77 99 22

Despatx 3.3

Ramón Faura

ramoncugat.fauraurv.cat

977 77 99 10

Despatx 3.5

Stefano Cortellaro

stefano.cortellarourv.cat

977 77 99 22

Despatx 2.4

Agustí Costa Jover

agusti.costaurv.cat

977 77 99 13

Despatx 3.3

Marta López Cristià

marta.lopezcurv.cat

977 77 99 21

Despatx 2.11

Juan Fernando Rodenas García

juanfernando.rodenasurv.cat

977 75 99 20

Despatx 2.5

Pedro García

pedro.garciaurv.cat

977 77 99 26

Despatx 2.2

Gumà, Ramón

ramon.gumaurv.cat

977 77 99 11

Despatx 3.5

Inés de Rivera

ines.deriveraurv.cat

977 77 99 22

Despatx 2.4

Jaume Farreny

jaume.farrenyurv.cat

977 77 99 18

Despatx 2.6

Silvia Necchi

silvia.necchiurv.cat

977 77 99 21

Despatx 2.11

Pau de Solà Morales

pau.desolamoralesurv.cat

977 75 98 79

Despatx 2.13

Ernest Ferré Ricart

ernesto.ferreurv.cat

977 77 99 22

Despatx 2.4

Benedetta Rodeghiero

benedetta.rodeghierourv.cat

977 77 99 25

Despatx 2.3

Pablo Roel

pablo.roelurv.cat

977 77 99 22

Despatx 2.4

Roger Miralles

roger.mirallesurv.cat

977 75 89 22

Despatx 2.6

Toni Gironès Saderra

toni.gironesurv.cat

977 77 99 18

Despatx 2.6

Albert Samper Sosa

albert.samperurv.cat

977 77 99 15

Despatx 3.4

Jordi Sardà

jordi.sardaurv.cat

977 77 99 26

Despatx 2.2

David Tápias Monné

david.tapiasurv.cat

977 77 99 26

Despatx 2.2

Jose Maria Toldrà Domingo

josemaria.toldraurv.cat

977 77 99 17

Despatx 3.7

Rodrigo Martín Saiz

rodrigo.martinurv.cat

977 77 99 27

Despatx 3.1

Representants dels Estudiants

Gemma Daunis Pexton

gemma.daunisestudiants.urv.cat

Clàudia Mata Mas

claudia.mataestudiants.urv.cat