Universitat Rovira i Virgili

Departament


La Unitat Predepartamental d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili és l’estructura bàsica per organitzar l’activitat del col·lectiu docent i investigador. Està constituït per:

Són funcions de la Unitat Predepartamental d'Arquitectura: