Universitat Rovira i Virgili

Professors


Expressió gràfica

Bertran, Josep

josep.bertranurv.cat

977 77 99 15

Despatx 3.4

Docència / Recerca

Raquel, Casals

raquel.casalsurv.cat

977 77 99 15

Despatx 3.4

Docència / Recerca

Cifuentes, Francisco

francisco.cifuentesurv.cat

977 77 99 18

Despatx 2.6

Docència / Recerca

de Solà-Morales, Pau

pau.desolamoralesurv.cat

977 75 98 79

Despatx 2.13

Docència / Recerca

Domingo, Josep Ramón

joseramon.domingourv.cat

977 77 99 14

Despatx 3.4

Docència / Recerca

Farreny, Jaume

jaume.farrenyurv.cat

977 77 99 18

Despatx 2.6

Docència / Recerca

Miralles, Roger

roger.mirallesurv.cat

977 75 89 22

Despatx 3.6

Docència / Recerca

Samper, Albert

albert.samperurv.cat

977 77 99 15

Despatx 3.4

Docència / Recerca

Toldrà, Josep Maria

josemaria.toldraurv.cat

977 77 99 17

Despatx 3.7

Docència / Recerca