Universitat Rovira i Virgili

Professors


Projectes i urbanisme

Cifuentes, Francisco

francisco.cifuentesurv.cat

977 77 99 18

Despatx 2.6

Docència / Recerca

Cortellaro, Stefano

stefano.cortellarourv.cat

977 77 99 22

Despatx 2.4

Docència / Recerca

Cuartero-Betriu, Gerard

gerard.cuarterourv.cat

977 77 99 20

Despatx 2.5

Docència / Recerca

de Rivera, Inés

ines.deriveraurv.cat

977 77 99 22

Despatx 2.4

Docència / Recerca

Enrich, Carles

carles.enrichurv.cat

977 77 99 20

Despatx 2.5

Docència / Recerca

Farreny, Jaume

jaume.farrenyurv.cat

977 77 99 18

Despatx 2.6

Docència / Recerca

Fernández, Cristóbal

cristobal.fernandezurv.cat

977 77 99 22

Despatx 2.4

Docència / Recerca

Ferré, Ernest

ernesto.ferreurv.cat

977 77 99 22

Despatx 2.4

Docència / Recerca

Frediani, Arturo

arturo.fredianiurv.cat

977 77 99 12

Despatx 3.3

Docència / Recerca

García, Pedro

pedro.garciaurv.cat

977 77 99 26

Despatx 2.2

Docència / Recerca

Gironès, Toni

toni.gironesurv.cat

977 77 99 18

Despatx 2.6

Docència / Recerca

Lorenzo, Daniel

daniel.lorenzourv.cat

977 77 99 25

Despatx 2.3

Docència / Recerca

Miralles, Roger

roger.mirallesurv.cat

977 75 89 22

Despatx 2.6

Docència / Recerca

Noguerol, Bàrbara

barbara.noguerolurv.cat

977 77 99 25

Despatx 2.3

Docència / Recerca

Pérez, Joaquín

joaquin.perezurv.cat

977 77 99 18

Despatx 2.6

Docència / Recerca

Rodeghiero, Benedetta

benedetta.rodeghierourv.cat

977 77 99 25

Despatx 2.3

Docència / Recerca

Ródenas, Juan Fernando

juanfernando.rodenasurv.cat

977 75 99 20

Despatx 2.5

Docència / Recerca

Roel, Pablo

pablo.roelurv.cat

977 77 99 22

Despatx 2.4

Docència / Recerca

Salvadó, Ton

antonmaria.salvadourv.cat

977 77 99 25

Despatx 2.3

Docència / Recerca

Santacana, Francesc

francisco.santacanaurv.cat

977 77 99 25

Despatx 2.3

Docència / Recerca

Sardà, Jordi

jordi.sardaurv.cat

977 77 99 26

Despatx 2.2

Docència / Recerca

Tapias, David

david.tapiasurv.cat

977 77 99 26

Despatx 2.2

Docència / Recerca

Toldrà, Josep Maria

josemaria.toldraurv.cat

977 77 99 17

Despatx 3.7

Docència / Recerca