Universitat Rovira i Virgili

Consejo de Estudiantes

Coordinador/a

Gemma Fornós Fabregat

gemma.fornos estudiants.urv.cat

Secretario/a

Karolina Levanaite

karolina.levanaiteestudiants.urv.cat

Victor Perez

victor.perezestudiants.urv.cat

Representantes a la Junta de la Escuela

Josué Andreu

josue.andreuestudiants.urv.cat

Gemma Fornós Fabregat

gemma.fornosestudiants.urv.cat

Quim Vilafranca Molero

joaquim.vilafrancaestudiants.urv.cat

Igone Sota

martaigone.sotaestudiants.urv.cat

Representantes al Consejo del Departamento

Gemma Daunis Pexton

gemma.daunisestudiants.urv.cat

Clàudia Mata Mas

claudia.mataestudiants.urv.cat

Representantes al Claustro Universitario

Carlos López Cabello

carlos.lopezcestudiants.urv.cat

Edgar Sumalla Atienza

edgar.sumallaestudiants.urv.cat