Universitat Rovira i Virgili

Equip d'investigació

Equip d'investigació

Dr. Pau de Solà-Morales Serra(ELIMINAR)  Arquitecte. Professor Agregat de l'ETSA    Despatx 2.13 977 75 98 79
Dr. Roger Miralles Jori(ELIMINAR)  Arquitecte. Professor Lector de l'ETSA    Despatx 3.6 977 75 89 22
Dr. Albert Samper Sosa(ELIMINAR)  Arquitecte. Personal Docent Investigador de l'ETSA  Despatx 3.4 977 77 99 15
Dr. Josep Maria Toldrà Domingo(ELIMINAR)  Arquitecte. Personal Docent Investigador de l'ETSA  Despatx 3.7 977 77 99 17
Dr. Agustí Costa Jover(ELIMINAR)  Arquitecte. Personal Docent Investigador de l'ETSA  Despatx 3.3 977 77 99 13
Sr. Sergio Coll Pla(ELIMINAR)  Arquitecte. Personal Docent Investigador de l'ETSA  Despatx 3.3 977 77 99 13