Universitat Rovira i Virgili


COMPRENSIÓ ESTRUCTURAL D’EDIFICIS HISTÒRICS

Article: Anàlisi Límit i estudi de fases de construcció en estructures d’obra de fàbrica. Experiències a l’absis gòtic e la Catedral de Tortosa (1345–1441)

Costa Jover, A.; Lluis i Ginovart, J.; Coll Pla, S.; 2017, Limit Analysis and the Study of Building Stages in Masonry Structures. Experiences with the Gothic Apse of Tortosa Cathedral (1345–1441). International Journal of Architectural Heritage, January 2017. doi: http://dx.doi.org/10.1080/15583058.2016.1246625.

Abstract

L’Anàlisi Límit és un mètode d’ús habitual en l'avaluació estructural de construccions d’obra de fàbrica. L’ article tracta sobre l'ús de l'anàlisi límit per tal d'estudiar les condicions d'equilibri durant les etapes de construcció intermedis de l'absis gòtic de la catedral de Tortosa (1345-1441). Aquest mètode es sol utilitzar en estructures completades, però la seva aplicació en per avaluar etapes intermèdies de construcció pot aportar dades rellevants, que van més enllà de la informació històrica existent. El disseny d'aquest absis heptagonal implica una major complexitat de càlcul que el cos central de la catedral. A més, les etapes intermèdies de construcció generen situacions d'assimetria en els pilars. Els resultats obtinguts ens permetran determinar les etapes de construcció en les quals podia haver problemes d’estabilitat, i per tant fos necessari utilitzar un sistema auxiliar per garantir l’estabilitat. S'han utilitzat dues estratègies basades en l’estàtica gràfica diferents, basades en els mateixos principis, però amb un grau diferent de simplificació.