Universitat Rovira i Virgili


GEOMETRIA APLICADA A L'ARQUITECTURA HISTÒRICA

Article: Geometria de l'Icosikaidigon a la Catedral d'Orbieto.

Lluis i Ginovart, J.; Samper, A.; Herrera, B.; Costa, A.; Coll, S.; 2016, Geometry of the Icosikaidigon in Orvieto Cathedral. Nexus Network Journal: Architecture and Mathematics, February 2016, Pages 1-20 DOI 10.1007/s00004-016-0289-5 .

Abstract

La Rosassa de la façana principal de la Catedral d’Orvieto és única degut a que el seu disseny està basat en un polígon de 22 costats. És sabut que l’icosikaidigon no es pot construir usant únicament escaire i compàs. Per tant, mitjançant estratègies geomètriques i estadístiques, en aquest estudi s’intenta aproximar quin mètode de construcció geomètric va ser utilitzat per l’escultor per dibuixar aquesta peça tant singular.