Universitat Rovira i Virgili


HISTÓRIA DE LA CONSTRUCCIÓ

Article: Col·locació de la clau de volta del presbiteri de la catedral de Tortosa (1428-40).

Lluis i Ginovart, J.; Costa-Jover, A.; Coll-Pla, S.; 2015, Placing the keystone of the vault over the presbytery in Tortosa Cathedral, Spain (1428-40). Construction History, Vol.30, No.1, 1-21. ISSN 0267-7768.

Abstract

La clau de volta del presbiteri de la catedral de Tortosa (Espanya), coneguda com a Clau Major, va ser un element de gran importància que va implicar un important repte en el procés constructiu. La seva iconografia representa la Coronació de la Mare de Déu, i la seva col·locació va ser celebrada el 27 de setembre de 1439. No obstant això, la seva fabricació i la instal·lació va ser un procediment llarg, que va tenir lloc entre 1428 i 1440, a partir de la definició del seu disseny en 1428, i culminant en el punt quan va adquirir la seva funció estructural complet en 1440. Degut a les mesures i pes de la clau, de gairebé 9 tones, els sistemes auxiliars per la seva col·locació van ser de gran importància. Es va construir entre 1428 i 1438, un pilar auxiliar, anomenat Pilar Major, per realitzar les funcions estructurals de la clau fins que va ser col·locada i va assumir la seva funció estructural en retirar el cintri de la volta. L'article presenta els estudis recents que han permès determinar amb precisió la geometria general de la clau i els elements auxiliars que van ser necessaris. La utilització d'aquest element auxiliar com és el pilar major no te precedents en la construcció gòtica.