Universitat Rovira i Virgili


NOVES METODOLOGIES DE PRESA DE DADES TOPOGRÀFIQUES D’EDIFICIS HISTÒRICS

Article: Tècniques de captura massiva de dades: comparativa per l’anàlisi d’espais complexos en patrimoni arquitectònic.

Lluis i Ginovart, J.; Costa Jover, A.; Coll Pla, S.; Puche Fontanillas, J.M.; 2016, Techniques of massive data capture: A comparative approach for the assessment of complex spaces in architectural heritage. Revista de la Construcción. (RDLC). Journal of Construction. Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol 15, No 1. Pages 42-50. ISSN: 0718-915X

Abstract

La documentació planimètrica és una eina fonamental per a la conservació del patrimoni arquitectònic. Les noves tècniques d'estudi que es basen en la captura massiva de dades permeten aconseguir notables reduccions en temps i recursos. En aquest article s'analitza l'aplicació d'aquestes tècniques d'estudi en un espai interior complex: l'absis de la catedral de Tortosa (1374-1441). L'objectiu d'aquesta investigació va ser avaluar l'escàner làser terrestre (Terrestrial laser Scanner, TLS) i les tècniques de fotogrametria d'objecte proper (Close Range Photogrammetry, CRP) per optimitzar el flux de treball per l’aixecament complet de la catedral. Aquesta comparació es realitza d’es d’un punt de vista ampli, tenint en compte diversos factors com la precisió i els recursos utilitzats. L’estudi permet determinar millor tècnica de captura de dades per a cada situació.