Universitat Rovira i Virgili


docomomo ibèric

proposta octubre 2013

Investigadors cait: dr. manel ferrer, dr. juan fernando ródenas, dr. gillermo zuaznabar (ip)
Investigador colaborador: josé ramón domingo
Becari: carlos gonzalvo

Les obres que presentams son fruit del traball realizat pel cait: centre d'análisis integral del territori. El cait es un grup d'investigació del Departament d'Arquitectura de la URV que té com objetiu ordenar i generar aquelles dades que permeteixin un análisis de l'entorn arquitectónic, urbà i paisagístic de Tarragona. Una de les tasques del CAIT, és la creació i definició d'un arxiu d'arquitectura moderna i contemporània de Tarragona. Els treballs de l'arxiu es nodreixen de primeres aproximacions realitzades per alumnes en format taller en el marc de l'assignatura de Composició.

De l'arxiu general que compta amb 213 entrades (1890-1996) el període de 1925 a 1965 i compta amb 52 entrades, de les quals adjuntem 30 obres per tal d'oferir visió global de la tipologies predominants: indústria i turisme. Així mateix es poden identificar els autors més importants. Entre aquets destaca Antonio Bonet amb vuit entrades, juntament amb Josep Puig Torné, col·laborador de Bonet entre 1959-1963.

En l'obres de Bonet es pot apreciar la influència teòrica de la cultura urbanística europea. A continuació, hi ha els arquitectes contemporanis a Bonet: Manuel Baldrich, Enric Llimona, Josep Maria Monravà, Manuel Valls, Luis Peral i Antonio de la Vega. La resta dels autors, en bona part companys de promoció, van iniciar la seva activitat a finals dels anys 50: Josep Puig Torné, Josep Maria Esquius, Jordi Adroer, Marc Carbonell, Lluís Tarragó i Josep Ferrer Bosch. En aquest grup cal destacar pel nombre d'obres, a Josep Puig Torné amb sis i Josep Ferrer Bosch també amb sis. Miquel Maria Aragonès és un dels autors importants que espot situar a cavall entre les dues generacions que es van formar abans i després de la guerra. Emili Donato és l'autor més jove. La majoria d'obres han caigut en l'oblit. Moltes d'elles fins i tot les de Bonet, són inèdites, sent publicades de manera imprecisa. Així considerem necessària la reconstrucció cultural del nostre patrimoni modern, recuperant la memòria dels autors més desconeguts i revisant la trajectòria dels més coneguts com Bonet i Puig Torné, per tal de comprendre els processos de transformació urbanística i paisatgística de Tarragona.

La majoria de les obres seleccionades es concentren a la franja costanera, entre els municipis de Cambrils i Vila-seca, pel fet que en els anys 60, a la província de Tarragona, irrompen amb força dues activitats econòmiques de difícil convivència que van modificar el paisatge costaner: el turisme i la indústria. Les primeres implantacions es projecten en un paisatge agrícola, d'escàs valor productiu, propi de la franja costanera. Les propostes se situen en raïm respecte a les infraestructures viàries que discorren paral·leles a la mar. La proposta d'incorporació de sis obres, quatre obres de turisme i dues obres d'indústria, és una mostra representativa de les 30 obres apuntades. S'adjunten fitxes tècniques amb la documentació bàsica de l'obra, s'aporta el redibuixat de les mateixes i una avaluació que justifica la seva elecció.