Universitat Rovira i Virgili


SALOU

catàleg d'arquitectura moderna i contemporània

cait: transferència tecnològica ajuntament de salou

(sept-dec 2013)

fundació universitat rovira i virgili codi:T13202S

Equip de treball cait: Dr. Ramon Faura, Dr. Manel Ferrer, Dr. Roger Miralles, Dr. Juan Fernando Ródenas, Dr. Gillermo Zuaznabar (ip)
Col·laboradors: Josep Ramon Domingo, Alfons Civit
Becaris: Carlos Gonzalvo,  Cristina Olucha, Mónica López, Florencia Meucci, Albert Sánchez
Coordinació: Juan Fernando Ródenas, Manel Ferrer, Gillermo Zuaznabar

El CAIT és un grup de recerca del Departament d'Arquitectura de la URV que té com a objectiu ordenar i generar les dades que permetin un anàlisi de l'entorn arquitectònic, urbà i paisatgístic de les terres de Tarragona. Les obres presentades en aquest informe són el resultat de la investigació realitzada pels investigadors del CAIT (centre d'anàlisi integral del territori) com a servei de transferència tecnològica a l'Ajuntament de Salou.

L'objectiu d'aquesta transferència és redactar un catàleg de referència que complementi el catàleg existent de béns a protegir del patrimoni de l'arquitectura moderna i contemporània.

antecedents:
A la primavera del 2013, mitjançant Charo Ferrer (Antena del Coneixement URV a Salou), es va dur a terme una reunió amb representants de l'Ajuntament de Salou: Josep Maria Ferran, arquitecte municipal i Maria José Rodríguez, (excel·lentíssima regidora de cultura, festes i serveis) en el mateix Ajuntament de Torredembarra aprofitant una visita a l'exposició "Altafulla i Torredembarra. Arquitectura moderna al seu context urbanístic".
L'objectiu de la visita i de la reunió era veure les possibilitats de realitzar una exposició de característiques semblants a l'Ajuntament de Salou per donar a conèixer el patrimoni arquitectònic modern als seus ciutadans.
Després de diverses converses, el 7 de juliol de 2013, el CAIT redacta un pressupost que es presenta a l'ajuntament