Universitat Rovira i Virgili


Presencia de pedra seca en el paisatge. Municipi de Passanant i Belltall.

Intruments de Planejament.

Representació, anàlis i diagnosi del territori.

Guardia Sahún, Sergio
Lacheta Cortés, Víctor
Tapia Miguel, Lucila
 

DIAGNÒSTIC

L'objectiu del projecte és mostrar una visió ordenada i suggerent del territori, al principi gairebé impossible d'obtenir amb la informació convencional del municipi de Passanant i Belltall.

Treballant a escala 1:25.000 i recomponent materials de diferent procedència, convenientment manipulats es confecciona un únic pla de diagnosi en el qual queden representats els elements més rellevants de l'àmbit actuacions.

S'ha tingut cura des del principi a no determinar a priori un codi o criteri a utilitzar en el grafiat, aquest s'ha anat modificant a mesura que s'ha realitzat el diagnòstic, per tal de realçar els aspectes que ens han semblat més suggerents.

En l'anàlisi territorial es coneix el territori en  termes d'estructura física, social, cultural ... S'expressa aquest coneixement adquirit del territori mitjançant la confecció de mapes, en els quals s'ha anat indagant tots aquests aspectes per tenir una visió detallada.

Ens trobem en un terreny muntanyós amb una gran presència de vent on l'home realitza una important modificació del paisatge, al incorporar una gran estructura d'aerogeneradors i torres elèctriques.

Es tracta d'un nucli de població compost per 5 municipis rurals d'escassa població, la unió entre ells es mitjançant carreteres que s'adapten al terreny muntanyós que fa que les distàncies augmenten considerablement.

Aquest aïllament a derivat en què la majoria de la població es dediqui al sector primari, encara que avui dia s'està incrementant l'activitat econòmica del sector serveis gràcies al turisme rural i l'artesania. Part d'aquestes tradicions són les festes populars, que són un fidel reflex de la tradició agrícola i religiosa.
 

PROPOSTA.

La proposta part de l'anàlisi en el qual s'han detectat la presència de pedra seca al paisatge, tant naturalment com manipulada, la qual podem trobar en dòlmens, castells, torres, arcades, porxos, cabanes i terrasses.

En l'observació dels plànols hem detectada un important presència de cabanes i terrasses d'ús agrícola a la zona de Belltall. A partir d'aquí es proposa un recorregut, utilizant els camins històrics, per unir les cabanes i posar en valor el paisatge i les construccions. (Perquè no es destrueixi o abandoni).

El grafiat utilitzat ha modificat la visió que es té sobre el poble. Durant l'evolució de l'anàlisi minuciós i el tipus grafiat s'ha canviada la visió del territori, i esperem que qui observi aquests planols también canviï su visió, de manera que el que es representa és el que acabi sent.