Universitat Rovira i Virgili


Puzle del camp de Tarragona

Intruments de Planejament Urbanístic

Chantal Rodríguez
Sáiz 14_12_16

EL Puzle del camp de Tarragona sorgeix com a conseqüència d'un enorme número d'encreuaments entre les diferents infraestructures, en aquest cas es tenen en compte les carreteres (autopistes, autovies i nacionals), les vies de tren, rius i rieres.

S'analitzen tots els espais restants entre aquestes infraestructures fent una classificació general en funció de quin tipus d'infraestructures les delimita (mar-tren, carretera-tren-riera, carreteratren, carretera-riu, carreteres). D'aquesta manera es pot detectar quines són les zones que abasten més tipus d'infraestructures. Observant que hi ha una forta tensió al llarg de tota la costa i al voltant del riu Francolí on es troba gran part de la indústria de Tarragona.

Aquest trencament que hi ha al camp de Tarragona es visualitza clarament quan s'especeja tots aquests espais (en la seva majoria camps de conreu) on seguint la classificació anterior s'agrupen dels espais més petits als mes grans. Les zones més trossejades són les afectades als grups mar-tren i carretera-tren-riera.

El plànol representa també les ciutats, pobles, indústries i espais d'oci amb una malla quadriculada de 200x200m per poder detectar també les poblacions més petites. Per altre costat tots els espais estudiats se'ls hi aplica una malla de 500x500m per poder comptabilitzar i comparar d'una forma més precisa unes superfícies amb d'altres.