Universitat Rovira i Virgili

Patrimoni arquitectònic. Anàlisi i intervencions

Del al

Vestíbul de la facultat d'arquitectura

Els panells exposats són el resultat del treball grupal desenvolupat pels alumnes de l'assignatura 'PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS', impartida pels professors Dr. Agustí Costa Jover i Sr. Sergio Coll Pla. La història de l'arquitectura ha sigut descrita a partir d'un nombre molt reduït de construccions reglades. L'arquitectura vernacla significa un capítol ignorat per l'acadèmia. L'exercici planteja la reflexió sobre la definició de patrimoni en un edifici de arquitectura vernacla com és el Molí del Llop, situat a La Fatarella. L'actuació parteix de l'estudi de l'arquitectura de Pedra Seca, tant estesa per la zona. Aquesta, ha antropitzat el paisatge i és un patrimoni reconegut per la seva extensió i destresa en l'execució. El projecte situa la reflexió més enllà de les implicacions d'aquest fet, i assumeix la situació actual. Els alumnes han desenvolupat el seu projecte, primerament a partir de la recerca de referents que permetin definir com ha de ser aquest nou espai, envoltat per un paratge d'alt valor paisatgístic. A continuació, la proposta es concreta tenint en compte els postulats contemporanis sobre la intervenció en el patrimoni.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar