Universitat Rovira i Virgili

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili és un centre creat l'any 2005 i que disposa d'un edifici propi ubicat al Campus Bellissens, de la ciutat de Reus. Actualment, s'imparteix la llicenciatura d'Arquitectura (en extinció) i el Grau en Arquitectura, que habilita  per  a  l'exercici de la professió regulada d'arquitecte. El títol del grau ha estat reconegut com de nivell de màster, fet que permet l'accés directe dels estudiants que l'hagin cursat als programes de doctorat.

Notícies

Més notícies