Universitat Rovira i Virgili

Professors


Construcció i instal·lacions

Bultó, Anton

anton.bultourv.cat

977 77 99 31

Despatx 3.5

Docència / Recerca

Casanova, Francesc Xavier

francescxavier.casanovaurv.cat

977 77 99 21

Despatx 2.11

Docència / Recerca

Cestero, Jordi

jordi.cesterourv.cat

977 77 99 27

Despatx 3.1

Docència / Recerca

Costa, Agustí

agusti.costaurv.cat

977 77 99 13

Despatx 3.3

Docència / Recerca

Fité, Ramón

ramonantonio.fiteurv.cat

977 77 99 30

Despatx 3.5

Docència / Recerca

Gumà, Ramón

ramon.gumaurv.cat

977 77 99 11

Despatx 3.5

Docència / Recerca

Humbert, Gemma

gemma.humberturv.cat

977 77 99 11

Despatx 3.1

Docència / Recerca

Lluís i Ginovart, Josep

josep.lluisgurv.cat

977 77 99 13

Despatx 3.3

Docència / Recerca

López, Marta

marta.lopezcurv.cat

977 77 99 21

Despatx 2.11

Docència / Recerca

Marín, Laia

laia.marinurv.cat

977 77 99 27

Despatx 3.1

Docència / Recerca

Martí, Orland

orland.martiurv.cat

977 77 99 30

Despatx 3.5

Docència / Recerca

Martín, Rodrigo

rodrigo.martinurv.cat

977 77 99 27

Despatx 3.1

Docència / Recerca

Navarro, Cèlia

celia.navarrourv.cat

977 77 99 31

Despatx 3.5

Docència / Recerca

Necchi, Sílvia

silvia.necchiurv.cat

977 77 99 21

Despatx 2.11

Docència / Recerca

Roset, Joaquim Enric

joaquimenric.roseturv.cat

977 77 99 27

Despatx 3.1

Docència / Recerca

Sala, Miquel Àngel

miguelangel.salaurv.cat

977 75 99 27

Despatx 3.1

Docència / Recerca

Socias, Pere

pere.sociasurv.cat

977 77 99 31

Despatx 3.5

Docència / Recerca