Universitat Rovira i Virgili

Direcció

Director

Dr. Pau de Solà-Morales Serra

director.etsaurv.cat

977 75 98 78 / 977 75 98 79

Secretari

Dr. Arturo Frediani Sarfati

arturo.fredianiurv.cat

977 77 99 12

Coordinador de Grau

Dr. Roger Miralles Jori

roger.mirallesurv.cat

977 77 89 22