Universitat Rovira i Virgili

Junta de l'escola

Circumscripció alumnes de grau

Josuè ANDREU AGUADÉ

josue.andreuestudiants.urv.cat

Gemma FORNÓS FABREGAT

gemma.fornosestudiants.urv.cat

Quim VILAFRANCA MOLERA

quim.vilafrancaestudiants.urv.cat

Circumscripció alumnes de llicenciatura

Igone SOTA ORTIZ

martaigone.sotaestudiants.urv.cat

Circumscripció PAS

Cristina CABRÉ GARCIA

cristina.cabreurv.cat

Laia CASAS SALVADÓ

laia.casasurv.cat

Circumscripció PDI permanent

Arturo Frediani Sarfati

arturo.fredianiurv.cat

Pau de Solà-Morales Serra

pau.desolamoralesurv.cat

Gerard Fortuny Anguera

gerard.fortunyurv.cat

Blas Herrera Gómez

blas.herreraurv.cat

Xavier Mateos Ferré

xavier.mateosurv.cat

Guillermo Zuaznábar Uzcudun

guillermo.zuaznabarurv.cat

Circumscripció PDI no permanent

---VACANT