Universitat Rovira i Virgili


GEOMETRIA APLICADA A L'ARQUITECTURA HISTÒRICA

Article: Quaestiones geometriae a l'Amfiteatre de Tarragona.

Lluis i Ginovart, J.; Toldrà, J. M.; Costa Jover, A.; Coll Pla, S.; 2016, Quaestiones geometriae in the Amphiteatre of Tarragona. Journal of Cultural Heritage. Vol 18 March–April 2016, Pages 333-341. Doi 10.1016/j.culher.2015.09.002

Abstract

L'amfiteatre romà de Tarragona va ser construit en la primera meitat del sigle II dC. L'article presenta l'estudi del seu disseny formal, en base a les discussions clássiques de la construcció de amfiteatres romans, a través de la determinació de les formes geométriques que intervenen en el seu disseny, "ellipsis and ovum". La discussió considera la traça de les seccions cóniques com la el·lipse, en comparació amb les formes rebaixades derivades del cercle com l'oval, figures que sovint són formalment confoses. La qüestió considerada en aquest estudi - una determinació de la traça del l'amfiteatre de Tarragona - es basa en un análisis purament geométric; se evita explícitament la consideració dels instruments necesaris per construir la corba que crea la forma del amfiteatre. L'estudi del terra al voltant de l'arena va permetre establir les dimensions de els seus eixos principals, la corba descrita per les restes originals del podi, i l'inici de les grades dels seients. Degut a que l'arena aparentment té un disseny el·líptic, el enfocament del problema es va centrar en determinar els ovals de quatre i vuit centres que millor aproximin l'única el·lipse que encaixa en els eixos. Un cop determinades les figures, es va realitzar l'estudi estadístic per verificar les desviacions de les diferents figures respecte la realitat física de l'edifici.