Universitat Rovira i Virgili

Tesis miembros UPA

 1. Dr. Josep Bertran. "Antoni Rovira i Rabassa, arquitecte i professor de geometria descriptiva als inicis de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona ". Universitat Politècnica de Catalunya. 11/02/1991.
   
 2. Dr. Ramon Gumà. "Origen i evolució de les tipologies edificatòries i característiques constructives dels edificis de la indústria tèxtil a Catalunya (Període 1818-1925)". Universitat Politècnica de Catalunya. 15/07/1997.
   
 3. Dr. Pau de Solà-Morales. "Represetation in architecture: a new data model for C. A. A. D.". Harvard University. 05/06/2000.
   
 4. Dr. Gillermo Zuaznábar. "S/T, Donald Judd, Pabellones de Artillería Marfa, Tx. 1979-1994". 26/06/2003.
   
 5. Dra. Benedetta Rodeghiero. "Permanenza e trasformazione in architettura. Gibellina e Salemi: città usate". Universitat Politècnica de Catalunya. 07/10/2008.
   
 6. Dra. Marta López. "Hospitales eficientes: una revisión del consumo energético óptimo". Universidad de Salamanca. 01/12/2011.
   
 7. Dr. Roger Miralles. "La idea d'espai a l'arquitectura de Martienssen: la casa Martienssen a Greenside". Universitat Politècnica de Catalunya.10/02/2012.
   
 8. Dr. David Bea. "Poder, arquitectura i complexitat social: formes polítiques al curs inferior de l'ebre durant la protohistòria". Universitat Rovira i Virgili. 24/05/2012.
   
 9. Dra. Silvia Necchi. "Gio Ponti. La villa Planchart, un progetto per corrispondenza (1953-1957). Universitat Politècnica de Catalunya. 14/06/2012.
   
 10. Dr. Ernest Ferre. "Text i tectònica". Universitat Internacional de Catalunya. 13/07/2012.
   
 11. Dr. Jordi Sardà. "Només imatges: la targeta postal, vehicle de coneixement urbà. Universitat Politècnica de Catalunya. 12/12/2012.
   
 12. Dr. Stefano Cortellaro. "La construcció del territori d'Eivissa. Urbanisme, paisatge, arquitectura". Universitat Ramon Llull. 08/05/2013.
   
 13. Dr. Juan Fernando Ródenas. "Antonio Bonet-Poblado Hifrensa, 1967-1975 ". Universitat Rovira i Virgili. 30/05/2013.
   
 14. Dr. Josep Maria Toldrà. "La geometria de l'Amfiteatre de Tarragona". Universitat Rovira i Virgili. 02/12/2013.
   
 15. Dr. David Tapias. "Amb les mans. Del pensament al fet? La maison Prouvé a Nancy". Universitat Politècnica de Catalunya. 08/03/2013.
   
 16. Dr. Albert Samper. "Análisis fractal en las Catedrales góticas". Universitat Rovira i Virgili. 14/02/2014.
   
 17. Dr. Agustí Costa. "Análisis del proceso de construcción-deconstrucción de la Catedral de Tortosa". Universitat Rovira i Virgili. 10/09/2015.
   
 18. Dr. Rodrigo Martín. "Diseño de anillos de compresión no circulares y distribución óptima de fuerzas en el plano". Universitat Politècnica de Catalunya. 18/12/2015.
   
 19. Dr. Arturo Frediani. "Códigos desplazables: hacia una estética evolutiva de la arquitectura". Universitat Politècnica de Catalunya. 20/01/2016.
   
 20. Dr. Antoni Gironés. "Arquitectures espontànies, reflexions sobre constants en arquitectura: la península del Cap de Creus, una topografia en el temps". Universitat Politècnica de Catalunya. 22/01/2016.
   
 21. Dr. Daniel Lorenzo. "City-Port Interface. A conflict on urban activities. A case study: Barcelona-Tarragona". Universitat Rovira i Virgili. 25/11/2016.