Universitat Rovira i Virgili

RELACIÓN DE ASIGNATURAS POR BLOQUES, PROFESORADO SUBSTITUTO

En los siguientes enlaces se encuentran la relación de asignatures de cada bolsa de profesorado substituto (en catalán)

2023/01 Expressió gràfica arquitectònica

2023/02 Composició, teoria i història

2023/03 Urbanisme i projectes

2023/04 Construcció i gestió

2023/05 Estructures

2023/06 Instal·lacions