Universitat Rovira i Virgili

School Board

Constituency of students of Degree

Josuè ANDREU AGUADÉ

josue.andreuestudiants.urv.cat

Melanie BAS VILLALBA

melanie.basestudiants.urv.cat

Pau FRADE GAITAN

pau.fradeestudiants.cat

Karolina LEVANAITE

karolina.levanaiteestudiants.urv.cat

Constituency of PAS

Cristina CABRÉ GARCIA

cristina.cabreurv.cat

Laia CASAS SALVADÓ

laia.casasurv.cat

Constituency of PDI permanent

Gerard Fortuny Anguera

gerard.fortunyurv.cat

Arturo Frediani Sarfati

arturo.fredianiurv.cat

Toni Gironés Saderra

toni.gironesurv.cat

Xavier Mateos Ferré

xavier.mateosurv.cat

Guillermo Zuaznábar Uzcudun

guillermo.zuaznabarurv.cat

Josep Bertran Ilari

josep.bertranurv.cat

Pau de Solà-Morales Serra

 pau.desolamoralesurv.cat

Blas Herrera Gómez

blas.herreraurv.cat

Constituency of PDI no permanent

Josep Maria Toldrà Domingo

josemaria.toldraurv.cat