Universitat Rovira i Virgili

Informes d’Acreditació del Grau d’Arquitectura

Després d’un període de seguiment, el Grau d’Arquitectura s’ha sotmès a un procés d’acreditació per a validar el caràcter oficial del títol. Aquesta acreditació ha consistit en la presentació d’un Autoinforme d’Acreditació i en una visita externa per part d’un Comitè d’Avaluació Externa. El procés d’acreditació ha estat favorable, per tant, el Grau d’Arquitectura està acreditat.