Universitat Rovira i Virgili

Junta de l'escola

Circumscripció alumnes de grau

Josuè ANDREU AGUADÉ

josue.andreuestudiants.urv.cat

David FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

david.fernandezmaestudiants.urv.cat

Pau FRADE GAITAN

pau.fradeestudiants.cat

Karolina LEVANAITE

karolina.levanaiteestudiants.urv.cat

Circumscripció PAS

Cristina CABRÉ GARCIA

cristina.cabreurv.cat

Laia CASAS SALVADÓ

laia.casasurv.cat

Circumscripció PDI permanent

Gerard Fortuny Anguera

gerard.fortunyurv.cat

Arturo Frediani Sarfati

arturo.fredianiurv.cat

Toni Gironés Saderra

toni.gironesurv.cat

Xavier Mateos Ferré

xavier.mateosurv.cat

Guillermo Zuaznábar Uzcudun

guillermo.zuaznabarurv.cat

Josep Bertran Ilari

josep.bertranurv.cat

Pau de Solà-Morales Serra

 pau.desolamoralesurv.cat

Blas Herrera Gómez

blas.herreraurv.cat

Circumscripció PDI no permanent

Josep Maria Toldrà Domingo

josemaria.toldraurv.cat