Universitat Rovira i Virgili

Prova d'aptitud per a l'homologació de títols extrangers

Sol·licitud

Els interessats a realitzar la prova de conjunt per a l'homologació del seu títol, hauran de formalitzar la inscripció corresponent a la Secretaria de l'Escola dintre dels terminis següents:

Convocatòria de Gener 1 Octubre a 30 Novembre
Convocatòria de Juny 1 Febrer a 15 Maig
Imprès sol·licitud

Prova d'aptitud

Procediment d'homologació de títols

Programes de les assignatures

Guia docent