Universitat Rovira i Virgili

Tutories

|Alt imatge central|


Tutories

Dins del marc del Pla d'Acció Tutorial de l'ETSA, tots els alumnes de Grau disposen d'un tutor acadèmic que els acompanya durant tota la carrera per tal de donar-los les eines per resoldre satisfactòriament els reptes que es proposen a la universitat.

Assignació de tutors/es

Aquest acompanyament s'organitza en tres etapes i cadascuna d'elles coordinada per un tutor diferent.

Concretament,

Tots tres professors imparteixen assignatures que trobem en el currículum de cadascuna d'aquestes etapes per tal de facilitar les trobades i de garantir que tots els alumnes coneixen de forma directe aquest tutor.

De forma reglada, els tutors contacten un mínim d'una vegada per quadrimestre amb els seus alumnes per concertar una trobada per conversar sobre l'evolució del curs i, si escau, solucionar i/o orientar sobre alguns aspectes acadèmics. No obstant, i de manera més informal, els tutors van resolent les petites incidències o incerteses acadèmiques d'una forma continuada al llarg del curs. A part, la comunicació entre alumne i tutor es desenvolupa mitjançant l'espai moodle de "Tutoria acadèmica".

Unitat de Suport a la Direcció

Unitat de Suport a la Direcció

osd.etsaurv.cat

977 75 98 95