Universitat Rovira i Virgili

Tutories

|Alt imatge central|


Tutories

Dins del marc del Pla d'Acció Tutorial de l'ETSA, tots els alumnes de Grau disposen d'un tutor acadèmic que els acompanya a llarg de tota la carrera per tal de donar-los les eines per resoldre satisfactòriament els reptes que es proposen a la universitat.

La comunicació entre alumne i tutor es desenvolupa mitjançant l'espai moodle de Tutoria acadèmica.

Assignació de tutors/es

Curs 2020-21

Coordinador del PAT

Albert Samper

albert.samperurv.cat

977 77 99 15

Tècnica de Suport a la Qualitat Docent

Laia Casas

laia.casasurv.cat

977 75 98 99