Universitat Rovira i Virgili

Vols estudiar a l'ETSAR?

INFORMACIÓ VITAL PER A ESTUDIANTS DE  1r  D’ARQUITECTURA

CURS 2020 – 2021

EXALUMNES DE L'ETSAR PER TOT EL MÓN


U-ranking 3r puesto

FUTURS ARQUITECTES

Per a ser estudiant d'arquitectura a l'Escola de Reus, és convenient haver demostrat interès pels aspectes artístics i sensibles, en general, complementat amb la capacitat per les matèries tècniques que seran d'aplicació al llarg de la carrera. D'entre els aspectes artístics cal destacar-ne les habilitats pel dibuix i la pintura en diferents registres, l'interès pels aspectes visuals de la cultura contemporània, especialment la fotografia i el cinema, i el coneixement de la història de l'art, especialment sobre els aspectes vinculats amb el patrimoni arquitectònic. Dels aspectes tècnics, en podem destacar la necessitat d'haver cursat dibuix tècnic, la facilitat pel càlcul matemàtic i la geometria i l'interès pels fenòmens físics i mediambientals. Val a dir també que les mancances inicials poden ser àmpliament compensades amb l'esforç i la dedicació de l'estudiant.

SORTIDES PROFESSIONALS

Els arquitectes fan projectes d'arquitectura, és a dir, generen idees que permeten habilitar un espai per a usos determinats, encarregats per particulars o per l'administració.

Dins del procés de desenvolupament del projecte hi ha diferents etapes:

  1. A la primera, es fa la concreció de la idea i la determinació i distribució dels espais. És allò que s'anomena projecte bàsic.

  2. A la segona, es realitzen els càlculs, es defineixen els detalls tant tècnics com de disseny i es fan les correccions necessàries que permetin portar les primeres idees a la pràctica. És el projecte d'execució.

  3. Per últim, la materialització de l'obra i la seva direcció completen una de les feines de l'arquitecte.

Aquest procés pot determinar sortides professionals, ja que l'especialització en les diferents àrees de coneixement que s'imparteixen durant els estudis defineixen perfils d'arquitecte ben variats.

Per als arquitectes, les societats constructores i les immobiliàries, el camp del càlcul, les estructures i les instal·lacions d'un edifici poden tenir especialistes. Per altra banda, també hi ha arquitectes, que coneixen millor l'àmbit del desenvolupament de l'arquitectura i, d'aquesta manera, poden aplicar i adaptar solucions tècniques amb criteris més definits.

Els àmbits de treball de l'arquitecte són molt diversos. Fins fa poc temps, la manera més habitual d'exercir com a arquitecte era la de l'exercici lliure de la professió. L'arquitecte establia el seu despatx i realitzava els encàrrecs, tant per als particulars com per a l'administració. En aquests moments, aquesta forma d'exercir la professió es fa des de la perspectiva de compartir la feina amb altres professionals o companys de professió especialitzats en diferents àrees de l'arquitectura.

Algunes d'aquestes àrees d'especialitat, dins la feina de l'arquitectura i la construcció, són:

La restauració i rehabilitació d'edificis.

El càlcul d'estructures.

El càlcul i disseny d'instal·lacions.

L'urbanisme i l'entorn urbà de l'edifici.

El disseny d'interiors i d'objectes.

Les tècniques constructives.

El paisatgisme.

El medi ambient.

L'arquitectura legal, amb les seves branques de peritatges d'edificis -determinació de les causes i de les patologies d'una edificació i les seves solucions.

La valoració d'immobles.

La interpretació d'escriptures i altres documents relacionats amb l'edificació.

Totes aquestes especialitats es poden realitzar tant des de l'exercici lliure com estant assalariat en empreses particulars o en organismes oficials, com ara administracions locals, autonòmiques o estatals.

La docència i la recerca són també àmbits de treball per a l'arquitecte, des de l'ensenyament del dibuix a col·legis i instituts de secundària, fins al desenvolupament de projectes de recerca des de la universitat i amb la col·laboració d'empreses.

Pujar

Pau Garcia
Experiència laboral:
"Un cop acabada la carrera vaig tindre que moure a Londres per treballar en un despatx d'arquitectura, on vaig treballar durant dos anys. Després de tindre una mica d'experiència vaig decidir estudiar un MSc. en Real Estate Development a la Univeristat de Westminster, on estic acabant de estudiar." _Pau Garcia
Albert Sanchez

Experiència laboral:
Catalunya (1 any): JOSEP LLINÀS, ARQUITECTE.
Holanda (2 anys): BOARD - VAN DONGEN KOSCHUCH, ARCHITECTS AND PLANNERS
 

Experiència a l'ETSAR:
"Escola rural. Molt propera. Sensible. Intensa i relaxada. Enginyosa. Molta interacció. A vegades massa aïllada de l'escena arquitectònica. Escola en progrés." _Albert Sánchez

Pau Garcia
Experiència a l'ETSAR:
"L’escola d’arquitectura de Reus tot i ser una jove universitat, presenta un alt valor educatiu, destacant la qualitat dels seus alumnes, preparats i amb una opinió crítica força interioritzada. Aquesta escola ha dotat als seus alumnes d’esperit lluitador, d’àmplia visió arquitectònica i ser responsables amb el medi ambient mitjançant l’anàlisi profund de ciutats o entorns rurals. Tot aquest embrió de qualitats que tenen els joves arquitectes d’aquesta escola no haguera estat possible sense el seu equip docent. " _Daniel Marcelo