Universitat Rovira i Virgili

Direcció

Director

Dr. Arturo Frediani Sarfati

director.etsaurv.cat

977 75 98 78 / 977 75 98 79

 

Coordinador de Grau

Dr. Roger Miralles Jori

roger.mirallesurv.cat

977 77 89 22