Universitat Rovira i Virgili

Taller de Maquetes

espai model


El taller de maquetes de l'ETSAR es troba a la planta baixa de l'escola, al costat de la secretaria del campus, obert a horari d'obertura de l'edifici i a disposició dels alumnes de l'Escola d'Arquitectura.
 

Ús de maquinaria

En l'afany de garantir la seguretat i minimitzar riscos en la utilització de les màquines del taller de maquetes que són accessibles als alumnes, us informem que serà imprescindible haver contractat l'assegurança d'accidents obligatòria addicional, ja que és aquesta assegurança que pot cobrir els accidents que pateixin els alumnes amb motiu de les pràctiques que hi desenvolupin.

Com que és una assegurança obligatòria per als majors de 28 anys, però  voluntària per als menors de 28 anys, caldrà que, la primera vegada que accediu al taller de maquetes, presenteu el resguard que confirmi que l'heu contractada. Aquesta informació s'inclourà a la vostra fitxa del taller i ja no haureu de presentar més vegades el resguard.

Els alumnes que no l'hagin contractada podran accedir al taller de maquetes, però no podran fer servir les màquines.


Protocol tall làser

Descàrrega