Universitat Rovira i Virgili

Normatives

FOURV

BOPT

DOGC

BOE


Normativa

En aquest espai hi trobareu la normativa vigent que és aplicable o que pot ser aplicable a la l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Reus:

També hi trobareu la normativa vigent que és aplicable o que pot ser aplicable a la Universitat:

S’hi inclou tota la normativa creada per la URV i també la dictada per altres administracions però que pot ser d’interès per als membres de la comunitat universitària.