Universitat Rovira i Virgili

Registre auxiliar


El Registre General de la URV és una unitat administrativa de caràcter general que depèn de la Secretaria General.

Té com a finalitat facilitar l’exercici dels drets i interessos de la ciutadania i contribuir a la millora de l’ordre i l’eficàcia en la tramitació dels assumptes i en l’activitat administrativa general de la URV.

El seu objectiu és aconseguir un sistema de control i garantia interna i externa dels documents que es presenten a la URV i dels documents oficials de la mateixa URV que s’envien a altres institucions o bé a particulars.

La URV disposa d’un sistema automatitzat, únic i desconcentrat de registre general. Per tant, la validesa dels assentaments és la mateixa des de la unitat de Registre General com des de qualsevol dels Registres Auxiliars.

Us demanem que les sol·licituds, els escrits o les comunicacions presentades a un punt de registre de la URV, si tenen més d'una pàgina, no els lliureu grapats per tal d'agilitzar el tràmit de registre, que incorpora el document escanejat.

Registre General

Carrer de l'Escorxador s/n (edifici Rectorat) - 43003 Tarragona
web    

Registre Auxiliar

Secretaria del Campus Bellissens - Av. Universidad, 1. 43204 Reus
web