Universitat Rovira i Virgili

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

L'escola es situa al Campus Universitari de Bellissens, a la ciutat de Reus, a uns 100Km de Barcelona. El campus està ben comunicat amb aquestes dues ciutats de referència, tant per tren com autobús; així mateix, l'aeroport de Reus Es troba a tant sols 5Km del campus i l'estació de TGV del Camp de Tarragona, que uneix Madrid amb Saragossa, Lleida, Barcelona i París, a 13Km de Reus.

L'edifici es fruit d'un concurs d'avantprojectes del qual van resultar vencedors els arquitectes Franc Fernández i Carles Teixidor que, posteriorment, van redactar el projecte bàsic i executiu. Els treballs de construcció van finalitzar l'any 2011 i el curs 2011-12 ja es va realitzar el trasllat de les instal·lacions provisional a la seu definitiva.

L'edifici consta de tres plantes i la seva organització funcional es basa en tres blocs separats per dos patis interiors. A la planta baixa, es troba el vestíbul general, el taller de maquetes, la sala d'exposicions, aules, tallers i la sala de graus. A la primera planta, la sala d'estudi, els tallers de recerca i transferència i l'aula d'informàtica. A la segona planta, es disposen els serveis centrals de direcció del centre i del departament, així com els despatxos de professors, aules de teoria i tallers d'urbanisme i projectes. I finalment, a la tercera planta, es situen els seminaris i despatxos de professors i la resta de tallers d'urbanisme i projectes.