Universitat Rovira i Virgili

Consell d'Estudiants

Coordinador/a

Enrique Montes Saavedra

  enrique.montesestudiants.urv.cat

Secretari/a

Patricia Lardiès Fructuoso

  patricia.lardiesestudiants.urv.cat

Tresorer/a

Representants a la Junta de l'Escola

Pol Figueras Boldó

  pol.figuerasestudiants.urv.cat

Adrià Juan García

  adria.juanestudiants.urv.cat

Representants en els cursos

Silvia Espinosa Dotor (1r)

  silvia.espinosaestudiants.urv.cat

Sadibou Sow Sow (2n)

  sadibou.sowestudiants.urv.cat

(3r)

Pablo Manuel López Blasco (4t)

  pablomanuel.lopezestudiants.urv.cat

David Fernández Martínez (5è)

  david.fernandezestudiants.urv.cat