Universitat Rovira i Virgili

Serveis Digitals

|Alt imatge central|

Com a estudiant de la Universitat Rovira i Virgili pots gaudir dels serveis que t'ofereix la URV, un cop t'hagis matriculat.

Per norma general, un cop formalitzada la primera matrícula dins a la Universitat, al cap de 24 hores podràs accedir a tots els teus serveis digitals (intranet, correu electrònic, Campus Virtual, revistes electròniques, xarxa sense fils, etc.), sempre que hagis acceptat la Normativa d'ús de les tecnologies d'informació i comunicació (TIC) de la URV.

Intranet

Pujar

Per disposar de tots els serveis digitals has d'accedir a la intranet. Per entrar-hi, has de seguir els passos següents:

http://www.urv.cat → a Intranet

Cada estudiant rep un nom d'usuari únic i una contrasenya, que són els següents:

Accés nous estudiants

El nom d'usuari inicial és el teu NIF/NIE/passaport.

Exemple: 11111111-A

La clau d'accés inicial serà la data de naixement en format DD-MMM-AA. 

Exemple: 02-MAI-78. El mes MMM pot ser (GEN, FEB, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OCT, NOV, DES). Recorda de posar els guions entre el dia, mes i any. 

Accés estudiants ja matriculats altres cursos

El nom d'usuari i la clau d'accés són els que utilitzes per entrar als serveis digitals de la Universitat (intranet, correu electrònic, Campus Virtual, revistes electròniques, etc.).

Canvi Clau Accés

Una vegada hagis entrat a la intranet, podràs canviar la clau d'accés mitjançant l'enllaç que trobaràs a l'apartat Serveis de Xarxa → Canvi de la Clau d'accés.

Si no pots accedir a la intranet o no recordes la clau d'accés, segueix l'enllaç que trobaràs a la plana inicial de validació  de la intranet per poder restaurar-la.

Correu electrònic

Pujar

Les comunicacions entre l'administració de la URV i els estudiants s'han de fer, sempre que sigui possible, a través de correu electrònic. En aquests casos, s'utilitza l'adreça del correu electrònic institucional que l'estudiant té assignada.

A través d'aquest correu també reps tota la informació institucional.

Per accedir-hi has de seguir aquesta ruta:

  1. Accedir a la intranet → Serveis de Xarxa→Correu electrònic
  2. Correu electrònic

Un cop dins del lector de correu, a la part superior dreta, veuràs l'adreça de correu que se t'ha assignat (en format nom.cognom1@estudiants.urv.cat, llevat de coincidències).

També pots configurar el teu client de correu electrònic, així com dispositius mòbils, per tal de rebre aquesta bústia.

El volum de les bústies està d'acord amb el perfil d'usuari.

Moodle. Entorn Virtual d'Aprenentatge (EVA)

Pujar

L'Entorn Virtual d'Aprenentatge (EVA), Moodle, de la URV és un entorn de treball a Internet que serveix de suport a la docència i orientació universitària.

Per accedir a Moodle, els usuaris de la URV han d'utilitzar el nom d'usuari i la contrasenya institucionals d'accés als serveis de xarxa de la URV.

Per accedir-hi has d'anar a l'URL http://moodle.urv.cat o seguir aquesta ruta:

  1. Accedir a la intranet → Campus Virtual
  2. Campus URV

Un cop hagis entrat al Moodle, tens accés a l'aula virtual de cadascuna de les assignatures de què t'hagis matriculat i a les tutories electròniques, que són un espai de treball i trobada amb el teu tutor o tutora de titulació.

Tot i tenir assignades totes les assignatures virtuals i l'espai de tutories electròniques al Moodle, pot ser que hi hagi espais que apareguin com a "no disponibles per als estudiants" quan intentis accedir-hi, ja que la seva disponibilitat la regulen els professors que hi intervenen i, per tant, no es correspon amb cap procediment tècnic.

Durant el curs, qualsevol canvi oficial de les teves dades personals, així com de la teva matrícula es reflectirà a l'EVA en les 48h següents a la modificació.

L'adreça de correu electrònic que tindràs assignada al teu usuari Moodle, és institucional i no la pots canviar per una adreça particular; per tant,  totes les informacions institucionals que t'arribin utilitzaran aquest mitjà.

Per a qualsevol problema o consulta sobre Moodle, pots adreçar-te a suport.moodle(ELIMINAR)@urv.cat

Secretaria virtual

Pujar

A través d'aquesta informació podràs consultar diferents estats del teu expedient.

Per accedir-hi has de seguir la ruta següent:

  1. Accedir-hi, a la intranet 
  2. Secretaria Virtual

Carnet universitari

Pujar