Universitat Rovira i Virgili

Història


Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Reus

La Universitat Rovira i Virgili es va crear l’any 1991 a partir dels centres universitaris existents a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. La Universitat adopta el nom de l’il·lustre escriptor, historiador i polític Antoni Rovira i Virgili, que va exercir el càrrec de president del Parlament de Catalunya. L’Escola d’Arquitectura forma part d’un conjunt de dotze centres universitaris, des d’on s’imparteixen més de quaranta ensenyaments de les àrees de ciències de la salut, ciències socials, humanitats, tecnologia, ciències experimentals i arquitectura. Segons les dades de la memòria del curs 2010-2011, la nostra universitat compta amb una plantilla de 1559 professors i 640 persones destinades a administració i serveis. Els estudiants matriculats superen els 14.000 en el conjunt d’estudis de diplomatura, llicenciatura, doctorat i formació continuada.

La creació el curs 2005-2006 de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la URV - Escola d’Arquitectura de Reus ha obert la possibilitat de cursar els estudis d’arquitecte, des de diferents vies d’accés, als estudiants de les comarques del Sud de Catalunya. L’escola d’Arquitectura de Reus te unes dimensions ajustades a la previsió d’entrada de 60 nous estudiants per curs, a més dels que puguin accedir per trasllat d’expedient o altres estudis, amb convalidació d’assignatures. Això determina un molt bon rati estudiant/professor, el que permet que els professors tinguin un coneixement directe de l’estudiant i puguin dur a terme una tutorització personalitzada donant peu a col·laboracions en seminaris i, ja en cursos més avançats, en grups de recerca.