Universitat Rovira i Virgili

Aula d'informàtica


L'aula d'informàtica es troba situada a la planta baixa de la Facultat d'Economia i Empresa, al costat de la copisteria, amb accés lliure a la comunitat universitària.

Horari

Accés a l'aula d'informàtica Dill – Div 08:00h – 20:00h

Ús dels ordinadors

El Codi d'Usuari i la Clau d'accés són els que utilitzeu per entrar als Serveis Digitals de la Universitat (Intranet, Correu Electrònic, Campus Virtual, Revistes Electròniques, etc...).

Si és el primer cop que hi accediu el codi d'usuari és el teu NIF/NIE/Passaport i la clau d'accés inicial serà la data de naixement en format:
* DD-MMM-AA: nous treballadors/alumnes donats d'alta per primer cop a partir del 14/05/2007.
   Exemple: 02-MAI-78. El mes MMM pot ser (GEN, FEB, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OCT, NOV, DES)

Si no saps el teu codi d'usuari o clau d'accés pots utilitzar les Preguntes més Freqüents d'ajuda

Per tal de canviar la teva clau d'accés als Serveis Digitals de la Universitat podeu utilitzar l'aplicatiu de Gestió d'Identitat