Universitat Rovira i Virgili

Relacions Internacionals

Horari d’atenció presencial

  Despatx 2.6 Dimarts 10:00h – 13:00h

Email d’atenció no presencial

 

Coordinador de mobilitat de l'ETSA

Dr.

Despatx 2.6

La nostra universitat està estretament lligada, a través de convenis bilaterals, amb diferents universitats estatals, europees i d’arreu del món. Els diferents estudis universitaris dins la URV estan regits per un Centre Internacional el qual és qui s’encarrega d’establir aquests convenis i permetre que els alumnes puguin gaudir d’estades de mobilitat a altres universitats.

Consisteix en que l’alumne cursi assignatures dels seus estudis en una altra universitat, sempre i quan hi hagi un conveni entre ambdues institucions. La durada de la mobilitat pot ser d’un quadrimestre o un any, depenent dels requeriments de l’estudiant.

De la mateixa manera que els nostres alumnes marxen, també en rebem d’altres universitats. Des de la pròpia Escola d’Arquitectura de Reus, ens encarreguem que els nostres alumnes puguin desplaçar-se de la millor manera possible. Els informem d’on poden anar, com poden marxar, quines beques poden obtenir i, el més important, fem un seguiment de les assignatures que cursen allà on vagin.

Oferim diversos programes de mobilitat, segons els requeriments de cada alumne. Aquestes destinacions varien cada any, intentant sempre incorporar-ne més de nous.

Programa SICUE (Estat Espanyol)

"El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles" (SICUE) és un programa de mobilitat d'estudiants establert per les universitats espanyoles que formen part de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas). Aquest programa dóna als estudiants la possibilitat de cursar part de la seva carrera en una altra universitat amb la garantia d'obtenir reconeixement acadèmic.

A Coruña Universidade da Coruña
Granada Universidad de Granada
València Universitat Politècnica de València

Programa ERASMUS + (EEEA)

Aquest programa de mobilitat permet cursar un període d'estudis en una institució d'educació superior d'un altre país europeu obtenint reconeixement acadèmic ja que abans de marxar s'acorda el programa d'estudis a l'estranger i la seva equivalència la URV.

Alemanya University of Stuttgart
França École Nationale Supérieure d'Architecture de Normandie
  École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villete
Itàlia Facoltà di Architettura Politecnico di Bari
  Facoltà di Architettura e Società. Politecnico di Milano
  Politecnico di Torino
  Universitá Degli Studi di Palermo
  Universitá Degli Studi di Bari
  Universitá Kore Enna
Polònia Politechnika Lubleska
Portugal Universidade do Minho
Xipre University of Cyprus

Programa MOU (fora EEEA)

El programa MOU consisteix en la realització d'un període d'estudis en una institució d'educació superior estrangera amb què la URV tingui conveni fora de l'EEES.

Argentina Universidad Nacional de la Plata
Brasil Universidade Federal Do Amapá
  Universidade Paulista
Mèxic Instituto Tecnològico de Estudios Superiores de Monterrey
  Universidad Autónoma de Nuevo León

A més a més, oferim unes destinacions que tenen les mateixes característiques que el programa MOU, però son places compartides amb altres ensenyaments de la URV:

Bolívia Católica Boliviana "San Pablo"
Estats Units Northeastern University
Mèxic Universidad de Colima
  Universidad Veracruzana
  Universidad de Guadalajara
Nicaragua Universidad Centroamericana
Xile Universidad Autónoma de Chile
  Universidad Diego Portales

Programa ISEP (EUA)

Aquest programa de mobilitat està dirigit als estudiants de grau de la URV que desitgen realitzar un intercanvi acadèmic en una de les més de 150 universitats dels Estats Units d’Amèrica que participen en la xarxa ISEP.

Programa DRAC

El programa DRAC és una iniciativa de la Xarxa Vives d'Universitats que té com a objectiu potenciar la mobilitat de tots els estaments de la comunitat universitària de les institucions membres de la XVU.

Programa INU (Japó)

La INU ofereix quatre cursos que es realitzen a la Universitat d'Hiroshima, Japó. Es duen a terme a principis d'agost i es desenvolupen totalment en anglès, per aquest motiu és necessari que els estudiants acreditin un nivell mínim d'anglès.

Pujar