Universitat Rovira i Virgili

Informes de seguiment de grau

L’ETSA ha de fer un seguiment anual del Grau d'Arquitectura (amb nivell de màster) i sotmetre’s periòdicament a un procés d’acreditació que validi el caràcter oficial d’aquest: