Universitat Rovira i Virgili

Oficina de Suport a la Direcció


És la unitat que dóna suport a l'equip directiu de l'Escola en els àmbits de l'organització i l'administració del centre, de la programació acadèmica, del pressupost, de les relacions i la projecció exterior i de la qualitat.

Oficina de Suport a la Direcció

Oficina de Suport a la Direcció

osd.etsaurv.cat

977 75 98 78

Despatx 2.9

Tècnica de Suport a la Qualitat Docent

Laia Casas Salvadó

laia.casasurv.cat

977 75 98 99

Despatx 2.8

Agent d'Atenció Multimèdia

David Domínguez Rasero

david.dominguezurv.cat

977 75 98 89

Despatx 2.7