Universitat Rovira i Virgili

Titulacions

El treball de la URV per a establir un nou mapa de titulacions oficials de grau adaptat a la nova estructura de títols derivada del procés d'adaptació a l'EEES i a les necessitats de les comarques meridionals de Catalunya, ha culminat a l'Escola Tècnica Superior d´Arquitectura amb la verificació i autorització del Grau d'Arquitectura (amb nivell de màster).