Universitat Rovira i Virgili

PROFESSORAT


La càrrega docent necessària per a dur a terme el pla d'estudis queda completament assumida per la plantilla actual de professorat dels departaments implicats en la docència de les activitats del pla d'estudis del Grau d'Arquitectura (amb nivell de màster).

En el conjunt de la plantilla actual s'ha de destacar l'equilibri entre les matèries a impartir i l'especialització acadèmica i professional dels professors que la composen. En aquest sentit, es remarcable la presència de professors altament especialitzats en matèries del mòdul tècnic, construcció, estructures i instal·lacions.

L'equip docent compta amb:

Crèdits