Universitat Rovira i Virgili

Patrimoni històric

Col·locació de la clau de volta del presbiteri de la catedral de Tortosa (1428-40) Quaestiones geometriae a l'Amfiteatre de Tarragona Tècniques de captura massiva de dades
Geometria de l'Icosikaidigon a la Catedral d'Orbieto Experiències a l'absis gòtic e la Catedral de Tortosa (1345-1441) Grans deformacions en les esglésies Romàniques de la Vall d'Aran (XII-XIII)

Presentació Grup De Recerca PATRIARQ-ARCHITECTURAL HERITAGE

El grup de recerca Patriarq-Architectural Heritage, desenvolupa la seva activitat en l'àmbit del patrimoni cultural construït, incidint a partir de la pròpia disciplina de l'Arquitectura, en el coneixement, la gestió i el manteniment del patrimoni arquitectònic.
L'activitat del grup de recerca s'estructura a partir de tres eixos fonamentals:

  1. Docència. Els professors integrants del grup, adscrits a la Universitat Rovira i Virgili, imparteixen diverses assignatures vinculades a la menció de Patrimoni dels estudis de grau de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Reus, així com també diverses assignatures troncals, com per exemple "Patologies i Rehabilitació", "Anàlisi estructural dels edificis històrics", "Representació i restauració virtual. Patrimoni i ciutat" o "Patrimoni arquitectònic. Anàlisi i intervencions".
  2. Línies d'investigació. Les principals àrees d'estudi que articulen les línies de recerca són: Història de la construcció, Geometria aplicada a l'arquitectura històrica, Comprensió estructural d'edificis històrics i Noves metodologies de presa de dades topogràfiques d'edificis històrics. Així, s'han realitzat estudis en importants exemples de patrimoni arquitectònic, com són la Catedral de Tortosa, el conjunt Romànic de la Vall d'Aran, l'Amfiteatre de Tarragona o el celler cooperatiu de Pinell de Brai, entre altres.
  3. Transferència. A través de projectes de transferència, s'han desenvolupat projectes en alguns edificis d'interès patrimonial, com són la Torre del Pretori de Tarragona o l'Hospital de Sant Joan, reconeguts com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. També s'han desenvolupat projectes a escala més urbana, com al casc antic de Tortosa i al centre històric de l'Horta de Sant Joan, i altres en Bens Culturals d'Interès Nacional com el Palau del Bisbe de Tortosa, o Bens Culturals d'Interès Local com les ermites de Villalba dels Arcs i Alcanar.

De forma complementaria, també es duu a terme una important tasca de difusió, tant dels resultats de la recerca com dels treballs realitzats en l'àmbit docent.