Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques Externes Alumnes de Grau


Les Pràctiques Externes en el Títol de Grau d'Arquitectura (amb nivell de màster) es defineixen com a matèria optativa atesa l’alta càrrega d’obligatorietat que conté el títol. A la vegada, el criteri d’optativitat possibilita un mecanisme flexible per adequar els crèdits de pràctiques a les ofertes de llocs d’acollida. Les assignatures optatives de pràctiques externes es desenvolupen en el quart i cinquè curs de l’ensenyament amb un total de 12 crèdits ECTS.

Amb les pràctiques es pretén que l’estudiant desenvolupi projectes i activitats relacionades amb les competències professionals de l'arquitecte o arquitecta en els diferents camps d’actuació projectual, habitatge i equipaments, urbanisme i ordenació del territori, patrimoni arquitectònic i tecnologies de l’arquitectura així com la possibilitat de desenvolupar activitats pròpies de les empreses del sector de la construcció en les quals intervingui professionalment l’arquitecte.

Pràctiques curriculars

Pràctiques curriculars són aquelles que us comptaran com a assignatures optatives del grau.

Per a fer pràctiques, cal que tingueu aprovats 165 ECTS del grau.

 1. Matriculeu l'optativa o optatives de Pràctiques (Pràctiques Externes I, II i III). Cada optativa és de 4 ECTS, cosa que vol dir que equival a 100 hores de pràctiques. Si les matriculeu totes 3, haureu de fer 300 hores de pràctiques.
 2. Ompliu el formulari per a l'alumne amb totes les dades que se us hi demanen i envieu-lo a practiques.etsa(ELIMINAR)@urv.cat
 3. En pocs dies rebreu instruccions. 
  (Tingueu en compte que heu de tenir signat el conveni abans de començar les pràctiques i que el període que necessiteu per a gestionar-ho des del moment que envieu el formulari per a l'alumne fins que se signa el conveni és, com a mínim, de 15 dies.)
 4. Quan acabeu les pràctiques heu de lliurar al coordinador/a de pràctiques l'Informe del tutor d'empresa i la vostra memòria, perquè us pugui avaluar les optatives matriculades.

Podeu fer les pràctiques al llarg de tot el curs, encara que les optatives siguin quadrimestrals. Però si teniu previst fer-les a l'estiu, cal que demaneu endarreriment de la convocatòria al setembre, abans del 20 de maig (consulteu l'apartat de tràmits administratius a la web de la URV).

Els convenis no poden estendre's més enllà del 31 d'agost de l'any en curs. Però se'n pot fer un de nou a partir de l'1 de setembre.

D´acord a la nova normativa, no es poden fer més de 750 hores totals en tot el Grau d´Arquitectura.

ALTRES QÜESTIONS:

Si aquest curs no us heu matriculat de les optatives de pràctiques, però us ha sorgit l'oportunitat de fer pràctiques aquest estiu, existeix un procediment extraordinari perquè se us comptin com a curriculars. Cal que presenteu una sol·licitud demanant permís per fer-ho, al director/a de l'Escola. Podeu fer-ho en el període ordinari: des del 2 fins al 31 de maig; o bé, en període extraordinari: del 16 al 30 de juny. La sol·licitud s'ha de presentar al registre de l'Escola (Secretaria), d'11h a 13h.

Pràctiques extracurriculars

Pràctiques extracurriculars són aquelles que no us constaran a l'expedient acadèmic.

Per a fer pràctiques, cal que tingueu aprovats 165 ECTS del grau.

 1. Ompliu el formulari per a l'alumne amb totes les dades que se us hi demanen i envieu-lo a practiques.etsa(ELIMINAR)@urv.cat
 2. En pocs dies rebreu instruccions. 
  (Tingueu en compte que heu de tenir signat el conveni abans de començar les pràctiques i que el període que necessiteu per a gestionar-ho des del moment que envieu el formulari per a l'alumne fins que se signa el conveni és, com a mínim, de 15 dies.)
 3. Quan acabeu les pràctiques heu de lliurar al coordinador/a de pràctiques l'Informe del tutor d'empresa i la vostra memòria, perquè us pugui avaluar.

Els convenis no poden estendre's més enllà del 31 d'agost de l'any en curs. Però se'n pot fer un de nou a partir de l'1 de setembre.

D´acord amb la nova normativa, no es poden fer més de 750h en tot el Grau d'Arquitectura.

Reconeixement de l'experiència laboral

Aquelles persones que puguin acreditar una certa experiència laboral, poden demanar de reconèixer les assignatures optatives de Pràctiques I, II i III. Consulteu el quadre informatiu aquí. Heu de fer el tràmit a la Secretaria del centre (planta baixa).

Documents

Formulari per a l’alumne  
Informe del tutor de l'empresa  
Memòria de l'alumne